×


    Bu politika belgesi, Özdoğan Grup'un, sosyal sorumluluk ilkelerini ve Özdoğan Grup'un konuya verdiği önemi ve önceliği vurgular. Özdoğan Grup; insana ve çevreye saygı bilinciyle hareket etmeyi temel prensiplerinden biri kabul eder.


  • Toplum ve çevre için en iyi olanı dikkate alır,
  • Faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda sosyal ve çevre sorumluluklarımızı, diğer kuruluşlarla birlikte uyum içinde yerine getiririz,
  • İnsan unsurunun; büyümenin ve sürekliliğin en önemli unsuru olduğunun bilincinde olarak, çalışanların özlük haklarını eksiksiz kullanmasını sağlarız,
  • Çalışanlar arasında işbirliğini destekleyici, uyumlu ve pozitif bir çalışma ortamı sağlarız,
  • Özdoğan Grup; çalışanlarının sağlıklı, güvenli ve insan onuruna yakışan bir ortamda çalışmasını sağlamak öncelikli görevidir,
  • Şirketlerimizi uluslar arası standartlara uyum sağlayarak, sertifikalaştırıp, tüm yasal düzenlemelere uygun hareket ederiz,
  • Toplumumuzun gelişmesi için çaba gösteririz. Çalışmalarımızda, sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ederiz,
  • Sosyal sorumluluk bilincinin yerleşmesinden ve uygulamalarından, tüm yöneticilerimiz ve çalışanlarımız sorumludur.
×