×

Ankara-Sivas Demiryolu Projesi Projenin Adı: Ankara Sivas Demiryolu Projesi Yerköy-Sivas (km 174+000- km461+000) arası Güvenlik Tünelleri İnşaatı Yapım İşi 

 İşveren        : Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü

 İş Bedeli      : $181.686.000,00

 İşin Yeri       : Sivas


Tüneller           : 19.365m (18 adet)        
Toprak İşleri    : 4.000.000 m3
Beton Kaplama 125.000 m3
Asfalt Düzenleme 200.000 m2
Elektrik İletim Hattı 40 km
Diğer Elektrik İşleri  : Tünel Elektrifikasyon Sistemleri SCADA ile Entegre Edilmekte