×

Divriği Yeraltı Demir Cevheri İşleme ve Operasyon Tünel Projesi Divriği Projenin Adı: Divriği Yeraltı Demir Cevheri İşleme ve Operasyon Tünel Projesi                                                                                                  

 İşveren        : Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TKİ) 

 İş Bedeli      : $ 94.000.000,00

 İşin Yeri       : Sivas