×

TKİ -GLİ Tunçbilek Hamitabat Panosu Dekapaj İşi Projenin Adı: TKİ-GLİ Tunçbilek Hamitabat Panosu Dekapaj İşi                                                                                                  

 İşveren        : Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TKİ)

 İş Bedeli      : $ 79.341.000,00

 İşin Yeri       : Tunçbilek-Kütahya